Zapisy i regulamin

1.Zapisy:

Terminy zgłoszeń:
• początek zapisów: 12.03.2017
• koniec zapisów drużyn: 14.05.2017
• koniec zapisów zawodników oraz ostateczny termin uiszczenia wpisowego: 28.05.2017

2.Zgłoszenie zespołu polega na przesłaniu maila z tytułem MPHT 2017 na adres: mphtczestochowa@gmail.com w podanym poniżej formacie oraz potwierdzenie go przez HT-maila do organizatora: Danielek (1251237)

Wzór zgłoszenia
1. Nazwa drużyny:
2. Reprezentowana federacja/region:
3. Osoba do kontaktu (Kapitan drużyny):
nick w HT, teamid, imię i nazwisko, numer telefonu
4. Lista zawodników:
nick w HT, teamid, imię i nazwisko, PESEL do ubezpieczenia
5. Ilość osób zainteresowanych biforem/afterem.
6. Ilość osób wstępnie zainteresowanych koszulkami.

3. Potwierdzeniem udziału w turnieju jest uiszczenie opłaty (35 zł wpisowego od zawodnika) do dnia 28 maja 2017 na wskazane konto. Jeśli wpisowe nie wpłynie we wskazanym czasie na konto drużyna zostanie usunięta z listy zapisów.

Do gry uprawnione są jedynie osoby, które były zarejestrowane w hattricku przed 11.03.2017.

4. Przed upływem dwóch tygodni od zakończenia zapisów na forum pojawi się informacja o drużynach, które będą brały udział w turnieju.

5. Każda drużyna musi liczyć minimalnie po 7, a maksymalnie po 15 zawodników, ale drużyny grają w składach sześcioosobowych: 5 zawodników w polu i bramkarz.

6. W turnieju mogą wziąć udział maksymalnie 24 drużyny.
Kryteriami branymi pod uwagę przy wyborze drużyn do turnieju będą:
• udział w poprzednich imprezach MPHT
• ilość zgłoszonych zawodników

7. Drużyna nadsyłając zgłoszenie akceptuje i przyjmuje do wiadomości regulamin turnieju oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, nieścisłości lub nadmiaru chętnych drużyn ostateczny głos w wyborze drużyn po konsultacjach z zainteresowanymi mają organizatorzy.

Polska Społeczność Hattricka © 2021 Frontier Theme